/ MÖJLIG
HETERNA
OCH KÄR
LEKEN TILL
STEN /

Välkommen till en klassisk nyskapande skärstudio.
Klassisk för att vi jobbar med hållbara naturmaterial.
Nyskapande för att vi kan skära större och svårare.
Studio för att vi älskar idéer och ambitioner.

/ SORTIMENT

/ INSPIRATION

/ MILJÖ