/ Limestone ivory satin

ART NRNAMNYTAFORMAT (MM)PRISGRUPPLAGERVARA
830001Limestone Ivory SatinMatt1600 x 3200 x 64
830002Limestone Ivory SatinMatt1620 x 3240 x 127

GOLV OCH VÄGGMATERIAL

ART NRNAMNYTAFORMAT (MM)PRIS (kr/m²)LAGERVARA
850079Limestone Ivory SatinMatt300 x 600950
850090Limestone Ivory SatinMatt600 x 6001 080